Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Castelló d’Empúries implementarà un nou perfil del PFI-PTT d’Auxiliar de Vivers i Jardineria pel proper curs escolar

· S’amplia l’oferta formativa de Programes d’Inserció i formació per al proper curs 2021-2022 al municipi

· A la comarca de l’Alt Empordà, actualment només s’ofereixen formacions en PTT a les poblacions de Castelló d’Empúries, Figueres i l’Escala. A partir del proper curs Castelló d’Empúries oferirà un segon perfil de PTT, igualant-se amb Figueres en nombre de possibilitats formatives

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries, juntament amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, oferirà al municipi, un nou Programa de Formació i Inserció d’Auxiliar de Vivers i Jardins en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) a partir del curs 2021-2022.

Des de fa dos cursos escolars, s’ofereix el PTT d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic també i, és en part a l’èxit d’aquesta formació i la bona acollida que ha tingut i valoració que se’n fa tant per part dels agents implicats (tutora del programa, professors especialistes, Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament i alumnat) com pel teixit empresarial i comercial del municipi i voltants, que no només la seva continuïtat es considera inqüestionable, sinó que a més s’ha decidit ampliar l’oferta formativa per a un PFI-PTT per a un altre àmbit laboral amb important inserció al nostre municipi.

Foto d’arxiu curs 2018-2019

A la comarca de l’Alt Empordà, actualment només s’ofereixen formacions en PTT a les poblacions de Castelló d’Empúries, Figueres i l’Escala. A partir del proper curs Castelló d’Empúries oferirà un segon perfil de PTT, igualant-se amb Figueres en nombre de possibilitats formatives.

L’oferta de PTT del perfil d’Auxiliar de Vivers i Jardineria que hi haurà a Castelló d’Empúries el proper curs escolar és l’únic que s’ofereix a la comarca de l’Alt Empordà. A nivell de província, aquesta formació es pot cursar a Banyoles, Girona, Palafrugell o Llagostera.

La intenció del Departament d’Educació és tenir una oferta diversificada de PTT al territori, i a partir de l’estudi i la petició realitzada per part de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, s’ha optat per a poder oferir el perfil de jardineria, que a la vegada és una opció més pràctica en relació a l’oferta que hi havia actualment al municipi i amb moltes possibilitats d’inserció al nostre municipi.

Segons Anna Massot, regidora d’Ensenyament, “la implementació d’aquest segon perfil formatiu es deu a la bona experiència obtinguda a partir del primer PTT al municipi però també a la consciència que encara hi ha necessitat de poder atendre més joves”. D’altra banda, afegeix que “el perfil d’auxiliar de vivers i jardins és molt interessant i adient pel nostre municipi perquè permet donar resposta a un sector de joves diferent a l’altre perfil ofertat l’actualitat, però també perquè creiem que és un perfil professional amb possibilitats formatives i laborals molt notòries a la nostra població i comarca.”

Justificació de l’elecció d’aquest perfil formatiu

En base a la bona experiència del primer PTT al municipi i a la consciència que encara hi ha necessitat de poder atendre més joves en la situació requerida, així com a la conveniència de poder oferir una altra opció diferent a l’actual que pugui donar sortida a un altre perfil d’alumnes i pugui resultar atraient per un altre sector de joves, com a Ajuntament ens hem plantejat el voler sol·licitar un altre PTT, en aquest cas del perfil d’auxiliar de vivers i jardins.

El perfil d’auxiliar de vivers i jardins és molt interessant i adient per al nostre municipi. Castelló d’Empúries, i sobretot la urbanització d’Empuriabrava, compta amb una extensió molt important i significativa de zones verdes públiques i municipals, així com una xarxa d’arbrat públic molt considerable, tant als carrers (voreres, rotondes…), com en els parcs públics, camps de futbol o el mateix passeig marítim (que té uns 3km d’extensió i està tot ell enjardinat). Tot això suposa que l’empresa de serveis municipal compta amb un volum de dedicació important relatiu a tasques de jardinera i manteniment d’espais verds.

A més, al nostre municipi hi ha molts habitatges que són segones residències que disposen de zones enjardinades de manera majoritària. Molts d’aquests propietaris deleguen el manteniment d’aquests jardins a empreses privades de la comarca o del municipi, i això fa que hi hagi un bon mercat laboral en aquest àmbit. Per altra banda, no només el nostre municipi, sinó l’Alt Empordà en general, disposa de grans empreses que tenen càmpings, hotels, parcs aquàtics, etc. que disposen de grans extensions que requereixen manteniment i treballs de jardineria. D’altra banda, els establiments relacionats amb gardens i jardineria a nivell comarcal i municipal és també nombrós i significatiu.

Cal dir també que la jardineria és un tipus d’activitat que pot oferir a aquests joves possibilitats d’emprenedoria en futur a curt/mitjà termini.

D’altra banda, a nivell municipal s’ha començat a engegar un projecte d’horts comunitaris que pot ser un bon complement interessant per aquesta formació i que permetrà que els alumnes que el cursin puguin disposar d’un espai, unes eines i unes possibilitats molt interessants que poden permetre enriquir i ampliar la seva activitat formativa sobretot afegint un ventall de possibilitats molt obert en la vessant més pràctica.

També volem afegir que les tres escoles de primària disposen d’unes zones de pati àmplies i amb projectes de patis que inclouen una part de jardineria i arbrat, així com projectes d’horts escolars en tots els casos, la qual cosa pot permetre també interaccionar amb aquest nou perfil de PTT que es pretén oferir.

En relació a aquest perfil, hi ha moltes possibilitats de trobar diferents llocs, tant a nivell comarcal com municipal, per a poder realitzar les pràctiques dels estudiants, a la vegada que es pot oferir una futura sortida professional adaptada a les necessitats reals de la zona.

Per tot el que s’ha exposat fins aquí, des de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries s’ha cregut convenient que, per tal de facilitar les pràctiques d’aquest alumnat que participi al programa i alhora poder brindar una oportunitat laboral real i adequada a les característiques del municipi, és realment oportú que la família professional per la qual s’opti per aquest segon PTT sigui l’agrària, i concretament el perfil d’auxiliar de vivers i jardins, pel pes important d’aquest sector tant a nivell comarcal com municipal. Es tractaria clarament d’una oportunitat poder oferir una oferta formativa que permeti el desenvolupament de les competències necessàries per a treballar en aquest sector, que encaixa en moltes empreses del municipi i que a més ara mateix no es pot trobar per aquesta zona.

Què són exactament els PFI-PTT?

Els Programes d’Inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball, van dirigits a joves de 16 a 21 anys que han deixat l’educació secundària obligatòria sense haver obtingut la corresponent titulació, i que en el moment d’iniciar el programa no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en altres accions de formació.

La finalitat és mantenir l’alumnat en el circuit del sistema educatiu per continuar estudis de formació professional i oferir l’aprenentatge imprescindible per accedir al món laboral amb una millor preparació i per tant, amb major garantia d’obtenir una ocupació qualificada.

La durada és d’un curs acadèmic, que ofereix 1.000 hores de formació, de les quals 180 h es realitzen a un centre de treball. L’alumnat inscrit al programa rep assessorament, orientació formativa i laboral individualitzada, alhora de formació per iniciar-se en una professió i fer un primer contacte amb el món laboral.

Una vegada finalitzat el curs l’alumnat que ho superi obté una certificació de la formació rebuda amb la que podrà accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà, a l’Escola d’Adults per obtenir el GESO o treballar com a auxiliar amb un certificat professional de nivell 1.

Contingut del nou programa de PTT d’auxiliar de vivers i jardineria

La formació general del nou programa d’Auxiliar de Vivers i Jardins es realitzarà en diversos espais municipals. Part de la vessant més pràctica de la formació en l’etapa lectiva del programa, es desenvoluparà a diferents espais municipals i també als Horts Comunitaris que s’estan condicionant al municipi, on l’alumnat podrà desenvolupar les operacions bàsiques d’instal·lació i manteniment de jardins, parc i zones verdes, així com la producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria.

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars en cultius, en producció de planta en hivernacles o en centres de jardineria, col·laborant en la preparació del terreny i en la implantació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes, així com rebre i condicionar flors i plantes.

La formació té una durada total de 1.000 hores, de les quals, entre 615 a 665 hores es dediquen als mòduls de formació professional i de 295 a 345 hores als mòduls de formació general.

La superació d’aquest programa de formació i inserció comporta la certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides. A més, la superació d’aquesta formació proporciona l’accés als cicles formatius de grau mitjà, el reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil, l’obtenció del certificat de professionalitat que emet l’Administració laboral, i l’accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

Valoració i resultats de l’actual PFI d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

L’actual PFI del municipi, del perfil d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic ha tingut una molt bona acollida i uns resultats molt satisfactoris, tenint en compte que dels alumnes de la primera promoció 6 d’ells/es estan ara mateix estudiant un cicle formatiu, 4 estan estudiant a l’escola d’adults per treure’s el graduat en ESO, 1 està treballant i té la prova d’accés aprovada, 1 altre està en recerca de feina també amb la prova d’accés a cicle aprovada i uns altres 3 estan realitzant altres tipus de formacions o buscant feina. Tots/es ells i elles valoren molt positivament haver tingut aquesta oportunitat formativa, que ha brindat una formació i una capacitació molt importants, i també els ha retornat la confiança amb ells mateixos i també en relació al món laboral i el món educatiu.

Les preinscripcions seran del 10 al 21 de maig

El proper dilluns 10 de maig s’obre el període de preinscripcions per ambdós perfils del PTT (Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic i Auxiliar de Vivers i jardineria).

La preinscripció cal fer-la presencialment al Casal Cívic Alberes d’Empuriabrava i és necessari que l’alumne/a hi assisteixi, ja que una part del procés de preinscripció consisteix en una breu entrevista.

Com fer la preinscripció?

  1. Demana cita prèvia al 972 25 01 65, Serveis de la Ciutadania, o al 972 45 68 17, al Casal Cívic Alberes, de dilluns a divendres de 9 a 14 h o bé, enviant un correu a b7960042@xtec.cat
  2. Descarrega’t i omple el formulari de sol·licitud al web castello.cat a l’apartat d’Ensenyament.
  3. A la cita convocada, cal dur una fotocòpia de la següent documentació:
  4. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent de l’alumne o alumna.
  5. Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.
  6. Certificat d’estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.

Si l’alumne/a és menor d’edat també s’ha de presentar:

  1. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  2. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.

Per més informació, podeu consultar el portal preinscripció.gentcat.cat o podeu contactar al 972 45 68 17 o enviar un correu a b7960042@xtec.cat