Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Demà dimecres 17 de juny, s’obre el termini per a la sol·licitud d’ajuts per a persones treballadores, empreses i autònoms afectats econòmicament per la Covid-19

El passat mes de maig, els 17 regidors de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries van acordar un paquet de mesures per tal de fer front a l’impacte sanitari, social i econòmic provocat per la pandèmia de la Covid-19.
Amb l’objectiu de donar resposta a les afectacions provocades per aquesta forta crisi i per tal d’ajudar a reactivar l’economia del municipi,  una de les mesures que es van anunciar van ser dues línies de subvencions per a treballadors, empreses i autònoms afectats econòmicament per la  Covid-19,  amb un pressupost total de 400.000€, 200.000€ per a cada línia.

A partir de demà, 17 de juny i fins al 6 de juliol (ambdós inclosos),  ja es podran presentar les sol·licituds.  És important destacar que les dues línies són d’ import únic (500€)  i no compatibles amb altres ajuts de la mateixa línia de subvencions.

Requisits per a la sol·licitud de 500€ per a treballadors:

Les persones que vulguin optar a aquesta ajuda han d’estar empadronades al municipi i han de presentar la següent documentació:

· Document que acrediti que  l’interessat/a es troba  en situació de desocupació / atur de data igual o posterior al 14 de març i en aquesta situació un mínim de 2 mesos

· Certificat de l’empresa que acrediti que el treballador/a ha entrat en un ERTO.  Cal acreditar un mínim de dos mesos en aquesta situació i que l’empresa no els abona cap concepte salarial compensatori

· Document de la titularitat del compte bancari

Requisits per a la sol·licitud de 500€ per a petites i mitjanes empreses, professionals i autònoms:

· L’empresa o autònom sol·licitant ha de ser  titular d’una activitat econòmica al municipi i  que la seu de la mateixa empresa estigui ubicada també al municipi.

· Només podran sol·licitar-ho aquelles empreses obligades al tancament (per la declaració de l’estat d’alarma) o aquelles que hagin cessat la seva activitat per una disminució de la facturació.

Documentació que cal aportar:

· Resolució provisional o definitiva del cessament d’activitat, expedida per la mútua, per aquelles empreses que hagin vist disminuïda la seva facturació

· Document acreditatiu de l’activitat de l’empresa amb el codi CNAE (còpia dels  models 036 i 037 d’Hisenda) per aquelles empreses obligades al tancament.

· Document de la titularitat del compte bancari

Presentació de les sol·licituds

-De forma telemàtica: 

· A través d’una instància genèrica a la seu electrònica, adjuntant els documents necessaris i indicant quina de les dues línies de subvencions es vol sol·licitar.

-De forma presencial:

· Demanant cita prèvia a l’OMAC, de dilluns a divendres de 8 h a 14 h, o al Centre Emprèn també de 8 h a 14 h i a l’oficina de turisme de Castelló (en horaris d’atenció al públic de l’oficina).

Des dels departaments de Benestar Social i Famílies i Promoció Econòmica, es farà la supervisió de la documentació adjuntada a les sol·licituds. Recordem que els ajuts s’atorgaran fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària. Per consultar el text íntegre de les bases podeu fer-ho al següent enllaç.