Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya documenta fotogràficament les bigues de fusta restaurades del Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV

El Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV de Castelló d’Empúries ha rebut aquesta setmana la visita de tècnics del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC), del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que han dut a terme una sessió de documentació fotogràfica del resultat de la intervenció de conservació-restauració de les dues bigues originals de fusta i de grans dimensions de la Cúria comtal de Castelló d’Empúries.

El Museu d’Història Medieval va realitzar a final de l’any passat la restauració de les dues bigues, que es trobaven en mal estat de conservació, així com de les restes de dues mènsules i fragments de tapajunts policromat, elements que es conserven a la planta baixa de la Cúria comtal i que formaven part de l’enteixinat antic de fusta del sostre de la planta baixa, alhora que sostenien originalment el pes del primer pis de l’edifici, un dels més emblemàtics de l’època medieval de la vila.

La restauració de les dues bigues de fusta va anar a càrrec d’Eulàlia Roca i Idoia Tantull, dues restauradores professionals i especialitzades en fusta, i va comptar amb la col·laboració i la supervisió tècnica i fotogràfica del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC), del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que va donar una subvenció econòmica del 40% del cost de la intervenció, així com material tècnic i logístic i es va fer càrrec de la realització de les anàlisis químiques de la fusta.

La documentació fotogràfica del procés complet de la restauració té per objectiu mostrar l’estat previ, durant les feines de restauració i el resultat final dels béns mobles objecte de la intervenció. Els tècnics del CRBMC van aprofitar la visita a Castelló d’Empúries també per fotografiar l’estat actual de la portalada de la Basílica de Santa Maria.