Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Departament de Patrimoni Històric ha obtingut un total de 115.039,15 € en diverses subvencions econòmiques durant l’any 2022

Durant l’exercici 2022, el Departament de Patrimoni Històric de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció del Municipi i Serveis Culturals de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha sol·licitat i obtingut diverses subvencions econòmiques en diferents línies de convocatòries públiques i ordinàries, tant de la Diputació de Girona com de la Generalitat de Catalunya, per a la realització d’activitats culturals i d’accions relacionades amb el patrimoni històric i cultural, amb un import total de 115.039,15 €.

En total, s’han sol·licitat i concedit sis subvencions, tres de les quals de la Diputació de Girona i tres de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i que són les que es detallen a continuació:

De la Diputació de Girona:
– Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (activitats culturals diverses): 33.576,15 €.
– Organització d’esdeveniments de caràcter firal (Mercat Medieval): 4.000,00 €.
– Restauració d’immobles d’interès patrimonial (Convent de Sant Agustí): 10.000,00 €.

De l’OSIC del Departament de Cultural de la Generalitat de Catalunya:
– Inversions en la gestió de patrimoni arqueològic (excavació preventiva a la muralla medieval): 6.598,00 €.
– Organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional (XXX Festival Terra de Trobadors): 53.828,00 €.
– Projectes culturals amb tecnologia immersiva (mapping de la Basílica de Santa Maria): 7.037,00 €.