Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Govern de la Diputació de Girona concedeix a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries una subvenció per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials de l’any 2019

La Junta de Govern de la Diputació de Girona concedeix a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries la concessió de la subvenció per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials l’any 2019. L’import concedit és de 30.000€.