Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Pla Educatiu d’Entorn celebra la Comissió Representativa del curs 2022-23

Ahir dimecres 30 de novembre, es va reunir a la Sala Gòtica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, la Comissió Representativa del Pla Educatiu d’Entorn (PEE).

L’acte va ser presidit per Salvi Güell, alcalde del municipi de Castelló d’Empúries, com a president designat de la comissió. L’acompanyava la regidora del Departament d’Ensenyament, Anna Massot, i les tècniques encarregades del Pla Educatiu d’Entorn dels tres municipis. 

El Pla Eductiu d‘Entorn és una proposta de cooperació educativa entre el Departament d’Educació de la Generalitat i les entitats municipals, amb l’objectiu d’aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana. 

L’objectiu de la Comissió Representativa és, principalment, presentar el Pla Anual d’Actuacions del curs 2022-23, juntament amb els municipis de Sant Pere Pescador i Sant Miquel de Fluvià, que en formen part també, com valorar les activitats desenvolupades durant el darrer curs escolar, en aquest cas, el 2021-2022. Hi assisteixen agents de tota la comunitat educativa (mestres, educadors/es, centres educatius, associacions de pares i mares, etc.), per tal de consolidar i seguir creant xarxa entre les diferents activitats i recursos que el municipi ofereix a infants i joves, famílies i docents, en relació a l’educació, en una àmplia varietat. 

Durant la Comissió representativa, es varen repassar les actuacions fetes al llarg del curs 2021-22 fent-ne la corresponent valoració i es varen presentar totes aquelles activitats que tindrien continuïtat així com les que es desenvoluparan per primera vegada vinculades a PEE, com ho són un Torneig de Dramatúrgia per l’alumnat de Batxillerat o l’Intercanvi que es realitzarà amb escolars d’Elna, municipi amb el qual Castelló d’Empúries hi està agermanat des de 1986. 

Anna Massot, regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, explica que “aquest pla anual d’actuacions preveu el desenvolupament de 65 activitats” i destaca especialment “la il·lusió que fa poder reprendre activitats tant emblemàtiques i significatives del PEE com el Consell d’Infants i Adolescents del municipi i els tastets de professions per l’alumnat de secundària”.

Anna Massot ha volgut destacar també que “volem fomentar encara més la vessant participativa del Pla Educatiu d’Entorn, per donar resposta, d’una manera integrada i comunitària a les necessitats educatives d’infants i joves del municipi més enllà de l’àmbit escolar”. I per això va recordar que “restem oberts a noves propostes i suggeriments que entitats i/o agents educatius vulguin dur a terme en el marc d’aquest projecte integral”.

El PEE basa el seu model cooperatiu en 5 objectius principals i una varietat de línies d’intervenció i plans d’actuació que es deriven d’aquests. Dels cinc objectius generals, el major nombre d’actuacions s’inclouen a la millora de les condicions d’escolarització i l’èxit acadèmic de tot l’alumnat, com també aquelles activitats de caràcter comunitari, que permetin l’activitat educativa alhora que suposin un treball conjunt amb altres serveis o entitats que formen part del municipi, enfocant-se doncs, en el treball de valors i la millora de la convivència. 

Aquest curs escolar, Castelló d’Empúries farà 16 anys que està vinculat al Pla Educatiu d’Entorn, i des de fa 5 cursos escolars, que Sant Pere Pescador i Sant Miquel de Fluvià que hi estan adherits.  

En la trajectòria del Pla Educatiu d’Entorn, el nostre territori ha anat incorporant activitats i recursos amb la finalitat de donar una resposta educativa efectiva a la comunitat educativa dels nostres municipis, per tal d’assegurar una actuació educativa coordinada, integral i ecològica a la realitat en la que ens trobem.

Entre els aspectes més rellevants de la Comissió Representativa, s’hi troba la presentació de les dotacions proporcionades per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb la voluntat d’oferir un suport en el desenvolupament d’activitats i recursos. Enguany, l’aportació per part del Departament d’Educació és de 84.430,00 €, import que es desglossa en diverses categories en funció de l’objectiu que es treballa: activitats ordinàries, Pla Català de l’Esport, Projecte de Mentoria, Tallers de Suport i Acompanyament Educatiu, Oportunitats més enllà de l’escola i Contractació d’un professional tècnic per a dinamitzar el Pla Educatiu d’Entorn de cada territori. 

En relació a aquesta darrera dotació, el passat mes d’agost, es va incorporar a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, una nova tècnica coordinadora del Pla Educatiu d’Entorn, per a millorar i aprofundir en el dinamisme del recull d’activitats i recursos dels tres municipis que conformen el Pla Educatiu d’Entorn.