Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Una important col·lecció de bans de 1939 ingressa a l’Arxiu Municipal

En acabar la Guerra Civil Espanyola, les autoritats locals van emetre multitud de bans per comunicar directrius i ordres a la població.

Dos bans redactats per l’alcaldia de Castelló d’Empúries, just acabada la Guerra Civil, l’any 1939.

La donació, feta pel senyor Pere Puig Sala, consta de cent setanta-un bans publicats entre el febrer i el desembre de 1939, just després que les tropes nacionals entressin a Castelló d’Empúries. Entre la donació, també consta una petita col·lecció de fulls parroquials (1939-1940). La gran majoria dels bans són mecanoscrits, n’hi ha pocs de manuscrits i només cinc d’impresos, entre els quals sorprèn una ordre d’Adolf Hitler a l’exèrcit, datada del 31 de desembre de 1941.

La major part d’aquestes disposicions i ordres van ser emeses pels alcaldes castellonins de la postguerra, Gerard Vera i Antoni Ribas.

CONTEXT SOCIAL I HISTÒRIC

L’agutzil era l’encarregat de fer la crida a so de trompeta i llegir públicament el seu contingut, generalment ho feia en places i carrers concorreguts, per tal que tota la població en quedés informada.

La precarietat i les condicions de vida dels primers anys de la postguerra es va agreujar amb les mesures coercitives implantades pel govern franquista. En l’àmbit local, les mesures del nou règim es publicaven a través dels bans que, entre altres coses, regularen la vida social i l’ordre públic, establien restriccions, racionament i repressió. Entre els documents podem llegir l’obligació dels castellonins de lliurar a les autoritats locals les armes, les ràdios, les màquines d’escriure i les matèries primeres com el blat o la farina.

De vegades, els bans també informen la població sobre la disponibilitat de proporcionar vals de proveïment per adquirir oli, arròs o altres productes alimentaris. En altres anuncis, s’avisa de festes i celebracions. També s’adverteix de les directrius a seguir; com per exemple tancar comerços o guarnir finestres i balcons amb motiu de les desfilades militars, o l’obligatorietat d’assistir als oficis religiosos, entre d’altres.

LA CONSERVACIÓ DE LA COL·LECCIÓ

En definitiva, es tracta d’una col·lecció fonamental per conèixer com va ser la vida a Castelló d’Empúries en el temps immediatament posterior al conflicte bèl·lic. Un compendi molt valuós, ja que es conserva poca documentació del període 1936-1939.

Val a dir que gran part d’aquests documents ja es podien consultar a l’arxiu municipal. Ja que el 1988 el senyor Ricard Vitalla, aleshores propietari de la documentació, en va cedir una còpia. Avui estem contentes de poder substituir aquesta còpia per l’original, gràcies a la generositat del senyor Pere Puig, que s’ha encarregat de custodiar la documentació durant els darrers anys.

Per tal de posar la documentació a l’abast de tothom, s’ha procedit a la seva digitalització i catalogació. D’aquesta manera, ben aviat els bans es podran consultar lliurement a través del cercador Arxius en línia.