La campanya de poda, que es realitza anualment, respon a la necessitat d’un manteniment i un creixement saludable dels arbres, al mateix temps que s’eliminen afectacions de trencadissa de branques i troncs a la via pública. 

En l’arbrat viari la majoria de les vegades la poda es realitza per la seva situació, ja que entren en conflicte amb els edificis, el trànsit i  la senyalització. Tot i això, la poda també es duu a terme per motius estètics, sanitaris o de seguretat. En els arbres joves la poda és generalment per regular-ne l’estructura o per donar una forma determinada.

Els criteris que s’apliquen per la poda són els següents:

-Tallar branques mortes o amb risc de caiguda.

-Tallar branques baixes que afectin els vianants, la senyalització viària o el trànsit rodat.

-Formar correctament l’arbre o restaurar formes anòmales.

-Adequar els arbres a les necessitats d’ús i l’espai on s’ha de desenvolupar.

La poda a l’arbrat i tasques de manteniment de la vegetació als espais públics del municipi l’estan duent a terme els serveis de jardineria municipal tot i que també hi ha intervingut una empresa externa per tal de poder portar a terme tota a poda que s’ha previst. La campanya s’allargarà fins a mitjans del mes de febrer i entre els arbres que es podaran hi haurà moreres, acers , mèlies i robinia pseudoacaias ,  a més de les palmeres.

Al llarg d’aquests mesos,  s’actuarà sobre els arbres repartits pels diferents nuclis del municipi realitzant poda coronada/brocada.  

Aquest any no està previst podar els plàtans del municipi a causa de les  tres malalties que pateixen. Al no aplicar productes fitosanitaris no podar-lo fa que l’arbre no pateixi més estrès i per tant, en sigui més fàcil la recuperació.