Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

La campanya de poda d’enguany consistirà en podar 1500 arbres del municipi

La campanya de poda, que es realitza anualment, respon a la necessitat d’un manteniment i un creixement saludable dels arbres, al mateix temps que s’eliminen afectacions de trencadissa de branques i troncs a la via pública. 

En l’arbrat viari la majoria de les vegades la poda es realitza per la seva situació, ja que entren en conflicte amb els edificis, el trànsit i  la senyalització. Tot i això, la poda també es duu a terme per motius estètics, sanitaris o de seguretat. En els arbres joves la poda és generalment per regular-ne l’estructura o per donar una forma determinada.

Els criteris que s’apliquen per la poda són els següents:

-Tallar branques mortes o amb risc de caiguda.

-Tallar branques baixes que afectin els vianants, la senyalització viària o el trànsit rodat.

-Formar correctament l’arbre o restaurar formes anòmales.

-Adequar els arbres a les necessitats d’ús i l’espai on s’ha de desenvolupar.

La poda a l’arbrat i tasques de manteniment de la vegetació als espais públics del municipi l’estan duent a terme els serveis de jardineria municipal tot i que també hi ha intervingut una empresa externa per tal de poder portar a terme tota a poda que s’ha previst. La campanya s’allargarà fins a mitjans del mes de febrer i entre els arbres que es podaran hi haurà moreres, acers , mèlies i robinia pseudoacaias ,  a més de les palmeres.

Al llarg d’aquests mesos,  s’actuarà sobre els arbres repartits pels diferents nuclis del municipi realitzant poda coronada/brocada.  

Aquest any no està previst podar els plàtans del municipi a causa de les  tres malalties que pateixen. Al no aplicar productes fitosanitaris no podar-lo fa que l’arbre no pateixi més estrès i per tant, en sigui més fàcil la recuperació.