Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries treballa per dissenyar el nou Pla Local de Joventut

El Pla Local de Joventut (PLJ) ha de definir les polítiques socials adreçades als joves per als propers 4 anys .
El departament de joventut publica una enquesta per recollir informació entre els joves i fa una crida a la participació a través d’un vídeo publicat a les xarxes socials.

El Pla Local de Joventut  és un document que vol recollir la realitat del  municipi on es consideri la visió dels i les joves per dissenyar polítiques de joventut integrals i transformadores. Reuneix necessitats i objectius en accions concretes per millorar les condicions del municipi i les persones que hi viuen. La participació i la visió del col·lectiu jove en el disseny del PLJ en tots els seus estaments és imprescindible. Tot i que s’adreça a tota la població, es dirigeix sobretot  a Joves a partir de 12 anys. També recull moltes accions per a infants i les seves famílies, amb l’objectiu d’enfortir la comunitat.

El Pla Local de Joventut consta de diverses etapes: diagnosi, presa de decisions i etapa d’implementació. En aquests moments s’està desenvolupant la primera etapa que implica la recopilació d’informació per portar a terme una diagnosi. En aquesta fase es posarà sobre la taula la informació a partir de la qual s’han de prendre les decisions. Algunes de les iniciatives per portar-ho a terme son les taules de treball sectorials així com la publicació d’una enquesta que ha de proporcionar informació sobre el col·lectiu jove del municipi. El departament de joventut de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha realitzat un vídeo on anima als i les joves a participar-hi.