Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries ingressa documentació patrimonial dels segles XVI-XIX

La intensa recerca entorn a la història dels cortals empordanesos duta a terme, des de fa una dècada, per diferents institucions, entre les quals es troba l’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries, ha motivat l’ingrés en aquest centre d’un conjunt de documents procedents del cortal Masó o Peya.

El cortal Peya, també conegut com a can Cua o cortal Masó, es troba situat a la zona cortalera per excel·lència de Castelló d’Empúries, a la dreta de la carretera que es dirigeix a Sant Pere Pescador. La primera referència documental d’aquest mas es localitza en un capbreu de 1384 segons constata l’historiador Albert Compte en un treball publicat, el 2005, als Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos.

L’Arxiu Municipal ja conserva un petit fons patrimonial de la família Peya que ha passat a ampliar-se amb la nova incorporació. El conjunt ingressat consta de dos pergamins del segle XVI, un Llibre Mestre del patrimoni Peya que porta per títol  Taula a ont estan arxivats tots los actes del cortal anomenat den Masó de Castelló de Ampurias que vuÿ posseeix lo honorable Miquel Peya  (1505caste-1765) i un llibre de comptes Llibre de lo que pagaré jo Narcís Peya, pagès. Començant en lo any 1733  (1733-1849). L’enquadernació d’ambdós volums, escrits en català, és en pergamí, amb reforços de pell al llom i tanca de baga amb botó també de pell.

Cal fer notar que un llibre Mestre és la peça clau d’un arxiu patrimonial en ser un recull d’actes de tots els documents que es troben a mans d’una nissaga o d’un mas. Els documents inventariats en el llibre estan numerats i ordenats alfabèticament, i entre la documentació regestada hi trobem testaments, capítols matrimonials, compres, establiments o procures.  A través del llibre Mestre hem pogut reconstruït la genealogia familiar i els canvis de propietat del cortal des del 1519, quan el comprà Joan Masó de Castelló d’Empúries, fins al 1662 quan fou incorporat a la família Peya, després que Jaume Peya el comprés al seu sogre, Jeroni Galceran de LLagostera. El 1907 el mas fou adquirit per la família masovera, els Portell.

El primer dels dos pergamins ingressats correspon a una Dotació per núpcies –contracte matrimonial-  datada el 1565 i atorgada per Jaume Mondó, pagès de Llagostera, a favor de la seva germana,  Caterina, pel casament amb Francesc Coronat, vitraller de Girona. El segon pergamí tracta sobre la venda d’un censal a favor dels procuradors de la Comunitat de Preveres de Castelló d’Empúries de l’any 1577.

La documentació, que es troba en bon estat de conservació, ja s’ha instal·lat al dipòsit de l’arxiu i està disponible per ser consultada a sala. Podeu navegar pel catàleg del fons a través del cercador “Arxius en línia” i teniu a la vostra disposició l’inventari a la pàgina web de l’ajuntament.