Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Millores a la biblioteca

Aquest 2020 s’han realitzat diverses millores a la Biblioteca Ramon Bordas i Estragués:

Per una banda es va canviar una part de la moqueta de la Sala Infantil, que després de catorze anys de funcionament d’aquest equipament, es trobava molt malmesa.

I per un altre costat s’ha iniciat el Projecte d’accessibilitat de la biblioteca per tal que esdevingui una biblioteca inclusiva. L’any 2019 el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona va encarregar un estudi a 20 equipaments bibliotecaris de Girona per conèixer el nivell d’accessibilitat universal i els punts de millora per tal que aquests equipaments puguin passar de ser practicables a adaptats per a tothom i preparats per a demanar la certificació voluntària UNE 170001 de gestió d’accessibilitat universal. Aquesta adaptació suposa millorar la percepció de les biblioteques per part dels usuaris amb discapacitat o persones de la tercera edat.

La biblioteca Ramon Bordas i Estragués va estar inclosa en aquest estudi. Si bé es tracta d’un equipament relativament nou, que es va inaugurar l’1 de juliol del 2006, no va ser fins al 30 d’octubre de 2014 que es pública la Llei 13/2014 d’accessibilitat universal i alguns aspectes no van quedar contemplats. Atès que és un edifici relativament nou, els ajustos que s’han de fer són raonables. En aquesta primera fase es realitza una millor senyalització de l’edifici, que també inclourà el text en braille i un encaminament podotàctil. Aquestes millores permetran que les persones amb problemes visuals, puguin moure’s per la biblioteca amb més comoditat.