Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obert el procés selectiu per a la borsa de treball d’educadors/es a l’Escola Infantil Municipal Passeig de les Oques

La setmana passada es va obrir el termini per a la presentació de la sol·licitud per al procés selectiu de la borsa de treball d’educadors/es a l’Escola Infantil Municipal Passeig de les Oques de Castelló d’Empúries.

A l’apartat d’Oferta Pública de Treball de la web municipal s’hi poden trobar les bases i els requisits necessaris per a les persones que vulguin presentar-se a les proves. A les mateixes bases s’hi poden consultar les funcions a desenvolupar així com les característiques del lloc de treball com l’horari i la jornada laboral. Per últim, hi trobareu la documentació necessària per a fer al sol·licitud. Recordem que per accedir a les proves selectives serà necessari efectuar el pagament dels drets d’examen amb un import de 40€, corresponent al subgrup A2. El termini acaba el dia 7 de setembre.

Una vegada acabades totes les fases del procés selectiu, la fase d’oposició i la fase de concurs,  s’elaborarà una llista per ordre de puntuació que contindrà el nom i els cognoms de les persones que hagin superat el procés selectiu, ordenada segons les puntuacions obtingudes. La borsa de reposició, per estricte ordre de puntuació obtingut, tindrà una vigència màxima de 2 anys. Aquesta borsa s’utilitzarà per afrontar les necessitats de caràcter temporal d’educadors/es durant els 2 següents anys.