Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Documentació necessària per a la inscripció a les activitats de les Escoles Esportives Municipals 2022/2023:

 1. Fotocòpia de la targeta sanitària
 2. Fotocòpia del Document d’Identitat o llibre de família
 3. Full d’inscripció infants
 4. Full d’inscripció adults
 5. Mandat bancari ( En el cas de noves inscripcions o canvi de número bancari per les activitats de teles acrobàtiques i escalada )

Per fer la inscripció:

 1. Fer instància genèrica* adjuntant tota la documentació
 2. Fer efectiva la transferència un cop rebut un correu de l’OMAC amb la carta de pagament en un termini màxim de 3 dies (en el cas de l’activitat d’iniciació esportiva i multiesports)

*Per omplir la instància genèrica que trobareu en AQUEST ENLLAÇ podeu seguir aquestes pautes:

 • Dades del sol·licitant : dades del pare, mare o tutor/a
 • Exposo : Que soc un veí empadronat / Soc un veí no empadronat
 • Sol·licito : inscriure el meu fill/a NOM i COGNOMS a l’activitat “que vulgueu inscriure el vostre fill” de les Escoles Esportives Municipals
 • A la instància genèrica caldrà adjuntar-hi la fitxa d’inscripció, la
  documentació en format pdf i el resguard de pagament.

Podeu fer la inscripció de forma presencial demanant cita prèvia a l’OMAC