Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Documentació necessària per a la inscripció a les activitats de les Escoles Esportives Municipals:

 1. Fotocòpia de la targeta sanitària
 2. Fotocòpia del Document d’Identitat o llibre de família
 3. Full d’inscripció
 4. Declaració Responsable
 5. Protecció de dades
 6. Drets d’imatge

Per fer la inscripció:

 1. Fer instància genèrica* adjuntant tota la documentació
 2. Fer efectiva la transferència un cop rebut un correu de l’OMAC amb la carta de pagament en un termini màxim de 3 dies (en el cas de l’activitat d’iniciació esportiva)

*Per omplir la instància genèrica que trobareu en AQUEST ENLLAÇ podeu seguir aquestes pautes:

 • Dades del sol·licitant : dades del pare, mare o tutor/a
 • Exposo : Que sóc un veí empadronat / Sóc un veí no empadronat
 • Sol·licito : inscriure el meu fill/a NOM i COGNOMS a l’activitat “que vulgueu inscriure el vostre fill” de les Escoles Esportives Municipals
 • A la instància genèrica caldrà a djuntar-hi la fitxa d’inscripció, la
  documentació en format pdf i el resguard de pagament.

Podeu fer la inscripció de forma presencial demanant cita prèvia a l’OMAC