Demà 15 d’octubre de 2019, a dos quarts de nou del vespre, se celebrarà una sessió extraordinària de caràcter urgent del Ple de la Corporació a la sala de sessions de la Casa Consistorial, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació del caràcter urgent de la sessió extraordinària d’aquest plenari.
  2. Aprovació si s’escau, moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació.

Convocatòria oficial