Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

La Política de Qualitat i Medi Ambient és un document obligat en la implantació d’un Sistema de gestió ambiental (ISO 14001:2015) que promou les bones pràctiques ambientals de l’organització i la millora contínua del sistema.