Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

La Declaració Ambiental

La Declaració ambiental és un document obligat pel sistema EMAS que té per objecte facilitar al públic i altres parts interessades informació ambiental sobre:

  • L’impacte i el comportament ambiental de l’organització
  • La millora del comportament en matèria de medi ambient en el marc de l’organització.