Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Una conferència sobre la importància econòmica dels mercats medievals a càrrec d’Albert Martí Arau obrirà el XXIX Terra de Trobadors aquest divendres a les 18 h

La conferència inaugural del festival tindrà lloc aquest divendres 6 de setembre de 2019 a les 18 h a la Capella de Santa Clara de Castelló d’Empúries.

Aquest divendres a les 18 h de la tarda a la Capella de Santa Clara de Castelló d’Empúries tindrà lloc l’obertura del XXIX Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries, que enguany porta per lema “El comerç i els mercats a l’Edat Mitjana”, amb la conferència inaugural del festival “Mercat i fiscalitat a Castelló d’Empúries a la Baixa Edat Mitjana (segles XIV-XV)” a càrrec d’Albert Martí Arau, llicenciat en Humanitats i Documentació. Albert Martí ha cursat també el doctorat en Història a la Universitat Pompeu Fabra. En el marc del departament de Ciències Històriques de la Institució Milà i Fontanals de Barcelona (CSIC), ha investigat en l’àmbit de la fiscalitat i les finances públiques de la Corona d’Aragó (segles XIII-XV) a través de l’exemple de Castelló d’Empúries.

La seva conferència plantejarà algunes qüestions importants sobre la temàtica d’enguany del festival. Tal i com succeeix en moltes altres localitats catalanes, des de mitjan del segle XIV els impostos indirectes o imposicions municipals, fins llavors esporàdiques, comencen a aparèixer en la documentació econòmica de Castelló d’Empúries de forma permanent. Per què les imposicions es consolidaren dins la tresoreria castellonina? Quin ampli ventall de productes i transaccions gravaven? Tothom les havia de pagar o algú n’estava exempt? Quines reportaven majors beneficis pel municipi? I qui se’n beneficiava de la seva gestió? La resposta a aquestes qüestions ens servirà per aproximar-nos no només a múltiples i diversos aspectes del funcionament del mercat municipal dels segles XIV i XV, sinó també com a porta d’entrada per endinsar-nos en la societat castellonina baixmedieval.

En acabar la conferència inaugural, a les 19 h tindrà lloc la presentació del número 18 de la revista Mot so razo, que es publica en suport digital, del Centre d’Estudis Trobadorescos i la Universitat de Girona, a càrrec de Miriam Cabré, Doctora en Filologia i professora de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona, i de Jordi Canet Avilés, responsable del Centre d’Estudis Trobadorescos i del Museu d’Història Medieval de Castelló d’Empúries.

L’endemà, el dissabte 7 de setembre tindran lloc dues conferències més, una a les 12 h i la darrera a les 18 h de la tarda a la Capella de Santa Clara, a càrrec del Dr. Víctor Farías, professor de la Universitat Pompeu Fabra, i del Dr. Xavier Renedo, professor de la Universitat de Girona, al voltant de l’eix temàtic i històric de la 29a edició de Terra de Trobadors. L’assistència a tots aquest actes tenen reconeixement de crèdits de lliure elecció per part de la Universitat de Girona.

El Cicle de Conferències del festival du el nom del filòleg, medievalista i investigador castelloní Miquel Pujol Canelles (1927-2011), reconegut estudiós especialista en el món dels trobadors, en la història local i en la de la comunitat jueva castellonina, autor d’una important obra bibliogràfica local amb títols com La poesia occitanocatalana de Castelló d’Empúries. Recull de poemes de final del segle XIII i primer terç del XIV o La conversió dels jueus de Castelló d’Empúries, entre altres obres.

Des de l’any 2012, l’assistència al Cicle de Conferències del Festival Terra de Trobadors compta amb el reconeixement de crèdits de lliure elecció per part de la Universitat de Girona, per la qual cosa els estudiants universitaris que assisteixen a les conferències poden rebre 0,5 crèdit de lliure elecció equivalent a 15 hores lectives per part de la Universitat de Girona.

Per a més informació sobre les conferències, a l’enllaç: www.terradetrobadors.com/conferencies.