L’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries (AMCE)  ha iniciat  una campanya per recuperar i recollir les imatges i vídeos que  faci o hagi fet  la gent des de casa seva durant aquestes setmanes de confinament. L’objectiu és poder veure l’impacte social que està provocant aquesta crisi sanitària de la COVID19 i crear democràticament una memòria pública plural que és una de les vies d’enfortir socialment la nostra democràcia present. 

Aquesta campanya ha estat promoguda per l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya. L’Associació dona una sèrie de pautes per tal de contextualitzar les fotos i les gravacions als ciutadans i ciutadanes del municipi que vulguin aportar el seu material: 

  • Els dispositius des d’on fas fotos i vídeos generen de forma automàtica informació (metadades) sobre l’hora, el dia i el format en què s’han creat. Si volem comptar amb informació de qualitat i contrastable, però, es necessiten altres dades de context. 
  • Vincula-hi les següents quatre dades bàsiques: autor (nom de la persona física o jurídica), ubicació (carrer, zona aproximada), títol (acció que es recull, de la forma més breu possible), drets d’accés i difusió (indica que, inicialment, cedeixes el dret de reproducció i consulta). 
  • Pren-te el temps que necessitis, així també podràs acabar de valorar millor quins documents són els més representatius. Per preservar la informació no cal rapidesa, sinó rigor. 
  • Quan ho tinguis ben descrit és l’hora d’adreçar-te al teu arxiu 

De totes maneres, aquelles persones que disposin de material que vulguin cedir poden escriure al correu arxiu@castello.cat i també se’ls asssessorarà de quina és la millor manera de fer arribar els arxius.