Des que es va declarar l’estat d’alarma, l’Ajuntament ha hagut de prendre decisions que han afectat a tota la ciutadania. Aquesta crisi sanitària ens ha obligat a adaptar-nos a la nova situació i, per tant, alguns serveis han quedat interromputs, d’altres s’han anul·lat i ha calgut també crear-ne de nous per cobrir necessitats sorgides arran de la pandèmia.

El butlletí especial covid19  pretén deixar constància del que ha suposat,  en l’àmbit de l’administració local, aquest nou escenari que hem hagut d’afrontar. Un episodi, amb afectacions globals, que ha capgirat totes les previsions per aquest 2020.

El butlletí es pot consultar al web de l’ajuntament, i s’anirà actualitzant amb les noves mesures que es vagin adoptant per fer front a la Covid19.